Lesregelement evenementen

Les & betaalvoorwaarden evenementen voetbalschool

  1. Deelname aan een evenement vanuit de voetbalschool vindt plaats op eigen risico.
  2. Voetbalschool the blue soccerstars en VVOP zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan persoonlijke eigendommen of diefstal.
  3. Betaling van het bedrag voor deelname moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
  4. Groepen worden zo veel mogelijk ingedeeld op leeftijd en niveau.
  5. Indien een evenement door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan, heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het betaalde bedrag.
  6. In het geval van ziekte kunnen de gemaakte kosten niet teruggevraagd worden van de voetbalschool. Afwezigheid door persoonlijke omstandigheden daarentegen wel.
  7. In overleg kan er afgesproken worden dat een kind niet alle dagen van het evenement aanwezig is, hier kan rekening mee gehouden worden in de kosten.
  8. Ouder dient gedurende een evenement bereikbaar te zijn op het doorgegeven telefoonnummer.
  9. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouder voor het doorgeven van medicatie, allergieën en andere medische achtergronden.
  10. Eventuele schade aan materialen of gehuurde artikelen door uw kind kunnen verhaald worden op de ouder indien dit met opzet gebeurd is.

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met Gert van de Veen (0611969771)